M3N obserwuje Tortugę… i jeszcze ktoś, 19.02.2018

SOKN

Flibustierzy i fregata MNS Hugo Zdolny prowadzą obserwację dreamlandzkich okrętów operujących na wodach Tortugi bez ujawniania swojej obecności. Kapitan fregaty raportuje, że Dreamlandczycy nie zachowują wzmożonej czujności, co oznacza, że nie spodziewają się ewentualnej kontrakcji. Z kolei niezidentyfikowany okręt podwodny zjawił się u wejścia do Zatoki Rozbitków i także jakiś czas prowadził obserwację. Tyle z meldunku [...]

Noblesse oblige I/III, 18.02.2018

Gazeta Teutońska

dotycząca Uchwały o Urzędach Ceremonialnych. I sama koncepcja jest bardzo fajna - jak uhonorować kogoś, kto dla Teutonii się zasłużył? I(...)

Gołos Koreii & METRO – Темно Юш, 18.02.2018

Wandea Ludu

Nowe nagranie w Radiu Janusz. Odsłuchaj w serwisie.

List Wiecowy na dzień 10.02.2018, 17.02.2018

Gazeta Teutońska

Szanowni Państwo,Waszej Książęcej Mości pozdrowienie!Wielu gratulowało, wielu ostrzegało i radziło. Jest coś w koronacjach co wyzwala w nas(...)

Schwytano jednego ze srumuńskich terrorystów., 15.02.2018

LÁGASENSJĂT

Pierwsze sukcesy akcji pod kryptonimem „Adĕ Análtolă”. Rozpoczęta wczoraj akcja antyterrorystyczna skierowana w srumuńskich terrorystów przynosi pierwsze sukcesy. Najważniejszycm z nich jest bezdyskusyjnie schwytanie jednego z kierujących ugrupowaniem terrorystycznym, którego dziś rano doprowadzono do aresztu wojskowego nr 29 w Prokto-Hemolan. Pojmanym jest niejaki Ptjólemeúsjcu, który przyznał się do zarzucanego [...]

Samokrytyka, 14.02.2018

Wandea Ludu

Towarzyszki i Towarzysze, Chciałbym złożyć przed obliczem Ludu Pracującego Miast i Wsi Mandragoratu Wandystanu gorącą samokrytykę. Jako Drogi Lider przez ostatnie miesiące zaniedbywałem obowiązki prezydenta, poświęcając większość mojego czasu na toczenie boju na frontach rewolucji proletariackiej w państwach monarchofaszystowskich. I choć wandne jest, by budować socjalizm tam, gdzie tego socjalizmu jeszcze nie ma, to [...]

Cesarskie Siły Zbrojne odpierają atak Kiprów, 14.02.2018

Anatoljska Agencja Informacyjna

Dawne oddziały biedystycznej terrorystycznej siatki tzw. Ciprofloksji zaczęły zmasowane ataki na terenie miasta Alba Maria w Prefekturze Dakja. Odpowiedzieliśmy wprowadzeniem godziny policyjnej, a także wprowadzeniem stanu wyjątkowego na terenie prefektur Dakja i Alvaroumja. Ponadto pragniemy ogłosić, że zaatakowane zostało forum Anatolji. My, jako nowa ludność w nowej erze na ziemiach posurmeńskich szanujemy dawne tradycje tamtych [...]

Actjă antéterrorésjtécana ¨Adĕ Análtolă¨, 14.02.2018

LÁGASENSJĂT

W nocy z dnia 14 na 15 Lutego 2018 r. Stany Generalne jednogłośnie przegłosowały, tym samym wprowadzając w życie ustawę zatytuowaną „Ostateczne rozwiązanie sprawy Ziemi Wężowej”. Dziś rano ruszyły prace Ministerstwa Zagranicznych Affer, oraz Generalicji Wojsk Ciprofloksji, która o godzinie 10:00 czasu lokalnego ogłosiła zakrojoną na wielką skalę akcję antyterrorystyczną pod kryptonimem: „Adĕ [...]

Prefektury utworzone, prefekci powołani!, 13.02.2018

Anatoljska Agencja Informacyjna

13 lutego 2018 roku Dekretem Cesarskim o Prefekturach powołano: Cesarską Miasto Chrysopolis (obejmującą całość wyspy Tefpacjusz) – na czele, której stanął burmistrz Izaakos Dellasena. Prefekturę Metropolitanji (składającą się z Surmenii Właściwej i Surmenii Wschodniej) ze stolicą w Kaharonei. Na czele stanął prefekt Temistokles Tsakalotos. Prefekturę Alvaroumji (d.Kukria) ze stolicą w Karamankis. Na czele [...]

Deklaracja Niepodległości Cesarstwa Anatolji. Δήλωση Ανεξαρτησίας της Αυτοκρατορίας της Ανατολίας., 12.02.2018

Anatoljska Agencja Informacyjna

Ziemie zachodniej Istokji, obtopione, zrujnowane, zapomniane. Dziś powstają.   Ziemie zachodniej Istokji, obtopione, zrujnowane, zapomniane. Dziś powstają.   Buduje się nowa epok ziem po ich odtopieniu. Naród powstaje z ruin.               Ziemie dawnej Surmenii, a następnie Jsomenji stanowią duchową kolebkę kultury i czci wartości hellenizmu na kontynencie.                                  [...]

O tym, jak pewien baridajski możny koronował Króla, 11.02.2018

Gazeta Teutońska

Numer 26: Niepodległość? Nic prostszego, 11.02.2018

Tygodnik Luindorski

W Numerze 26 Tygodnika Luindorskiego pojawia się kilka istotnych tematów. Za najważniejszy uznano ten związany z niedawno ogłoszoną ustawą o referendach, która w takim kształcie, jak zaproponował to rząd komunistyczny, pozwala na rozbicie dzielnicowe Królestwa Dreamlandu i wybuch wojen. Zamiast reformy prawa o referendach stworzono nowy problem do rozwiązania. O większej ich liczbie i niewłaściwym ich definiowaniu mówi zaś [...]

Baridas mistrzem V-Świata, 10.02.2018

Micronational Football

V-Mundial na boiskach Garapenii i Slawonii przeszedł już do historii. W mikroświatowej kopanej doszło do zmiany warty. Wandejczycy nie obronili tytułu odpadając w półfinale. Nowym mistrzem V-Świata została reprezentacja Baridasu. Drużyna narodowa Baridasu prowadzona przez Timana Demollariego wygrała wszystkie dziewięć mundialowych spotkań. W grupie triumfowała zdecydowanie. W ćwierćfinale i półfinale wygrywała jednym golem z [...]

Tak było, 09.02.2018

Gazeta Teutońska

(...)

Na tłusty czwartek, 08.02.2018

Gazeta Teutońska